מיוחד ובלעדי למקורות ללוחמת הטרור ובעיראק של תיקדבקה: מוסאב זרקאווי מפקד כוחות אל קעידה ואנשי מטהו עזבו כבר באמצע אוקטובר את מערב עיראק ועברו למטה שהקימו באזור `שבע הבארות` בבגדאד. המטרה: לפתוח באופנסיבת טרור בבירה העיראקית שתערער את האחיזה הביטחונית של האמריקנים בבירה העיראקית ותפגע בממשלה העיראקית בצורה כה קשה עד שתעמיד בסימן שאלה את עריכת הבחירות הכלליות בעיראק ב-15 לדצמבר. אולם היה עוד שיקול חשוב אחד לצעד זה של מפקד אל קעידה בעיראק. זרקאווי שומע ורואה מה מתרחש בשבועות האחרונים מסביב לסוריה ומשטרו של בשאר אסד. הוא מעריך כי הוא הולך ומאבד את סוריה כבסיס העורפי שלו, ועם השינויים הבלתי נמנעים שיחולו במשטרו של אסד או באם יעלה שם שלטון חדש, יאבד הבסיס הזה סופית. בהתפתחויות כאלה זרקאווי מעריך כי תהייה זו טעות מצידו להישאר במחוז אנבאר הגובל עם סוריה. להלן הפרטים המלאים: