מיוחד ובלעדי למקורות תיקדבקה בוושינגטון: בשבוע שעבר ערכו שני נציגים אמריקנים בכירים ביותר המטפלים בממשל בוש בנושא האיראני ביקור חשאי בישראל ונפגשו עם אנשים מרכזיים בממשלה ובמערכת הביטחון. לאחר שובם לוושינגטון הגישו השניים, הממונה על `השולחן האיראני` במועצה לביטחון לאומי, וראש המדור לטיפול בנושאי מימון גופי טרור במשרד האוצר האמריקני, דו"ח שלילי ביותר על שיחותיהם בישראל. בדו"ח מציינים השניים כי הם מצאו את האנשים המטפלים בנושא האיראני בישראל `לא מוכנים`, ואינם מתמצאים בפרטים ובעובדות בסיסיות במתרחש בתוכנית הגרעינית האיראנית. כן ציינו הנציגים בדו"ח כי לישראל אין כמעט מידע על המערכת הכספית באמצעותה מממנים האיראנים את התוכנית הגרעינית שלהם ואת זרועות המודיעין האיראניות התומכות בארגוני הטרור, ביניהם חיזבאללה והחמס.