מלחמה בשתי חזיתות: בעזה ובלבנון? ארצות הברית מחישה כוחות לאזור.