מציאות הפילוג, הזיופים, והפיקציה ושמה בחירות מקדימות בפת"ח.