נמסרו הודעות לחמש משפחות על התאמת רקמות שהגיעו מחיזבאללה, לבניהם שנהרגו בלבנון.