עזמי בשארה: נחקרתי כבר פעמיים ע"י משטרת ישראל, באשמת העברת ידיעות לאויב בזמן מלחמה.