עכשיו הפלסטינים משתמשים במחבלים מתאבדים על כסא גלגלים.