flash90

על סגן הרמטכ"ל גולן להתפטר, ואם לא, נתניהו או יעלון צריכים לפטר אותו!

דבריו של סגן הרמטכ''ל האלוף יאיר גולן, בטקס יום השואה במכון משואה בתל יצחק, ביום ד' 4.5, הם הדלק המשובח ביותר שיכלו לקבל האנטישמיים ושונאי ישראל בעולם בשנת 2016.
האלוף יאיר גולן אמר:  'השואה חייבת להוביל אותנו לחשיבה על אודות חיינו הציבוריים, ועוד יותר מכך, היא חייבת להוביל את כל מי שיכול, ולא רק את מי שרוצה, לשאת באחריות ציבורית. כי אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה, הוא זיהוי תהליכים מעוררי חלחלה שהתרחשו באירופה בכלל, ובגרמניה בפרט, אז לפני 70, 80 ו-90 שנה, ומציאת עדות להם כאן בקרבנו בשנת 2016',
כרגיל, הודעת ההבהרה של דובר צה''ל שפורסמה לאחר דברים אלה רק החמירה את התבטאויותיו של האלוף גולן.
בהודעה נאמר: סגן הרמטכ"ל מבקש להבהיר שלא הייתה לו שום כוונה להשוות בין צה"ל ומדינת ישראל לתהליכים שהתרחשו בגרמניה לפני 70 שנים. ההשוואה אבסורדית ומשוללת כל יסוד, ולא הייתה שום כוונה ליצור הקבלה כזאת או למתוח ביקורת על הדרג המדיני. צה"ל הוא צבא מוסרי השומר על טוהר הנשק וכבוד האדם'.
במלים אחרות, צה"ל הוא צבא מוסרי השומר על טוהר הנשק וכבוד האדם, אבל הדרג המדיני הישראלי איננו כזה!
דבריו של גולן באים על רקע  המערכה שמנהלים שר הביטחון משה יעלון, והרמטכ''ל  רב אלוף גדי אייזנקוט, על מה שהם מכנים 'דמותו וערכיו של צה''ל'. מערכה שבגללה הגענו למצב בו חייל שרק דורך נשקו כלפי פלסטינים  משום שחש מאוים, נעצר ונידון למחבוש על שהעז לדרוך את נשקו. 
במילים אחרות, דבריו של האלוף יאיר גולן לא נאמרו סתם ככה. הם משקפים נאמנה את מה שמדברים בחדרי חדרים בלשכות המפוארות במשרד הביטחון ובמטכ''ל.
תופעה זו איננה חדשה. לפני 11 שנה ב-2005 כיהן בצה''ל רמטכ''ל דן חלוץ, שהפך את הצבא למכשיר פוליטי בידי הדרג המדיני שביצע עבורו את ההתנתקות ברצועת עזה.
היום ברור כי הייתה אסון וטעות אסטרטגית ממדרגה ראשונה. 
דן חלוץ הרחיק לכת ובתקופתו נשלחו יחידות צה''ל לביצוע משימות לפי השתייכותן או נטייתן הפוליטית.  ווטו הוטל על השתתפות יחידות או מפקדים במבצעים כאשר היה  חשש כי הם מתנגדים למדיניות הממשלה.
את התוצאות של מדיניות זו ראינו וקיבלנו במלחמת לבנון השנייה ב-2006 עם חיזבאללה. צה''ל  נכשל אז במלחמה.
הדברים שאמר האלוף יאיר גולן, הם הרבה יותר חמורים ממעשיו של דן חלוץ, וממדיניות 'המלחמה על ערכי צה''ל'  של יעלון ואייזנקוט. הם מהווים צעד אחד גדול קדימה במערכת השנאה העצמית המתחוללת בחברה הישראלית. המדובר בכתב האשמה  קשה וחריף מאוד נגד חלקים גדולים של החברה הישראלית שאינם תומכים בדרכם ובתפישתם של שלושת האישים העומדים בראש המערכת הביטחונית וצה''ל.
 לפי תפיסת גולן, העם בישראל מתחלק לשניים. אלא שמזהים לדעתו את 'התהליכים מעוררי החלחלה'  המזכירים את הנאצים, ואלה שנוטעים ומבצעים אותם'. כלומר, לפי תפישתו צה''ל איננו צבא העם.
אחרי דברים אלה לא נותר לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולשר הביטחון משה יעלון, באם הם רוצים להתנער מדברים אלה, לפטר ומיד את סגן הרמטכ''ל האלוף  יאיר גולן מתפקידו, ולהוציאו משורות צה''ל.
אם הם לא יעשו זאת, וקרוב לוודאי שלא, הם ייחשבו כמזדהים ומסכימים עם דבריו.      

 

Print Friendly, PDF & Email