ערבייה ישראלית סייעת לגננת, תכננה ביחד עם תא של הפת"ח לחטוף ישראלים לעזה.