פוצץ צינור הגז ממצרים לישראל ולירדן. מצב חירום בחברת החשמל. מצרים: נשתמש בגז לצרכים פנימיים

חששות כבדים בירושלים ובעמן, לאחר שראש ממשלת מצרים אחמד שאפיק אמר בשבת 5.2 אחה''צ כי עקב פיצוץ הצינור המוביל גז ממצרים לישראל וירדן, תשתמש מצרים תשתמש בגז לצרכיה הפנימיים. במלים אחרות אין לצפות לחידוש קרוב של אספקת הגז המצרי לישראלי המהווה כ-30 אחוז מהדלק הדרוש לה לייצור חשמל, ולחידוש אספקת הנפט לירדן שם הגז המצרי מהווה כ-80 אחוז מהדלק לו ירדן זקוקה כדי לייצר חשמל. בישראל מנסים להמעיט בדעת הקהל בחשיבות האסטרטגית של הפיגוע והפסקת אספקת הגז המצרי. אולם המקורות הצבאיים והמודיעיניים של תיקדבקה מוסרים, כי הצמרת המדינית, הצבאית, והכלכלית של המדינה ניהלו במשך כל השבת שורה של דיוני חירום במצב שנוצר.
במרכז הדיונים עמדו שלושה נושאים: המשמעות האסטרטגית של השתלטות אנשי החמס והבדואים בסיני על צפון חצי האי, השתלטות אשר הגיעה לשיאה עם פיצוץ צינור הגז. הנושא השני שעמד במרכז הדיונים היה כיצד צה''ל וצבא מצרים נכשלו בשיתוף הפעולה הצבאי-מודיעני שלהם במניעת השתלטות זו, ומה אפשר וצריך לעשות עתה כדי לנסות ולתקן מצב מדרדר זה. נושא שלישי היה הצורך להגביר מיד את כל אמצעי הכוננות והביטחון מפני פיגועים נוספים של החמס בצינורות ומתקני אנרגיה בתוך ישראל. ההערכה היא כי הפלסטינים יכולים לאחר הצלחת פיצוץ צינור הגז בצפון סיני לנסות ולפגוע בתחנה לייצור כוח חשמלי, או מאגרי נפט וגז בתוך ישראל, כדי להביא להתמוטטות שרשרת ייצור החשמל במדינה.
קודם לכן דיווחנו בשבת בבוקר:
הצינור המוביל גז ממצרים לישראל ולירדן, פוצץ בשבת 5.2 בבוקר בצפון סיני , על ידי מי שמקורות בקהיר הגדירו 'כגורמי טרור'. המקורות ללוחמת טרור של תיקדבקה מוסרים כי המדובר במבצע צבאי לכל דבר שבוצע על ידי יחידה מיוחדת של החמס שחדרה לאזור עוד בשבוע שעבר. הצינור פוצץ על יד אל-עריש ולהבות ענק נראות בשטח. בשלב זה הופסקה אספקת הגז ממצרים לישראל. מקורות גז בישראל אמרו כי פוצצה תחנת מדידה של הצינור המוביל גז לירדן ולא לישראל. אולם דובר רשמי מצרי הודיע כי הופסקה אספקת הגז המצרי לישראל.
כמו כן אמר הדובר המצרי כי לאחר הפיצוץ הראשון אירעו מספר פיצוצים לאורכו של צינור הגז. זו פגיעה אסטרטגית ממדרגה ראשונה של החמס בישראל, והתערבות גלויה של החמס במאורעות במצרים. ההצלחה לפוצץ את צינור הגז היא גם כישלון של שיתוף הפעולה החשאי של צה''ל וצבא מצרים, וזרועות המודיעין שלהם לאבטח את מרחבי חצי האי
 מקורות של האחים המוסלמיים במצרים אמרו בשבת בבוקר כי הצינור פוצץ על ידי גורמים בדואיים בסיני המתנגדים לשלטון מובראק. אולם המקורות של תיקדבקה מציינים, כי המדובר בניסיון שקוף של האחים המוסלמים, שידעו מראש על הפעולה המתוכננת, להרחיק מראש את האחריות מעל החמס.
המקורות הצבאיים של תיקדבקה היו המקור היחיד שדיווח בהרחבה, כבר ביום ה' 3.2 על הפעולה הצבאית המשותפת של חיזבאללה והחמס לשחרור רשת החבלה והריגול של חיזבאללה והחמס מבית הכלא המצרי בוואדי נטרון Wadi Natrun צפונית לקהיר. פעולה זו הביאה לשחרורם של 22 חברי רשת הריגול והחבלה של חיזבאללה, ולהגעתם לרצועת עזה. מקורות בריטים בקהיר אמרו בשבת בבוקר כי לא מן הנמנע כי חברי רשת זו, הם שביצעו את הפיצוץ בצינור הגז המצרי.
המקורות שלנו מציינים כי קיימות סתירות עמוקות בין ההודעות הישראליות לבין ההודעות המצרית על פיצוץ צינור הגז ליד אל עריש בעוד דוברים ישראליים מנסים לומר כי פוצצה תחנת מדידה של צינור הגז ואין לכך השפעה על אספקת הגז לישראל, אומרים דוברים מצריים כי הפיצוץ בתחנה הביא לסדרה של פיצוצים נוספים לאורך הצינור, וכי חלקים של הצינור הנמשכים לאורך מספר קילומטרים עולים באש. בעת מסירת דברים אלה נמשכת האש לאורך הצינור כבר כמה שעות. פירוש הדבר שעד שהשריפה תכובה יכולות לעבור עוד שעות רבות. ישראל מנסה לומר כי אספקת הגז לישראל לא הופסקה, אולם מקורות מצריים אומרים בביטחון מוחלט כי היא כן הופסקה.
המקורות של תיקדבקה מציינים, כי מעבר לסתירות אלה ישנה נקודה מרכזית אחרת והיא: האם שלטון מובראק בקהיר יפעל לתיקון צינור הגז ולחידוש אספקת הגז לישראל. ההנחה כי השלטון בקהיר לא יתקן בשלב זה הצינור ולא יחדש את האספקה בגלל שתי הסיבות הבאות:
1.
משטר מובראק ישתמש באירוע כאיתות לנשיא אובמה בוושינגטון להפסיק את הלחץ שלו להדחת מובראק. פיצוץ הצינור צריך להוכיח לוושינגטון לאיזה תוהו ובוהו לא רק מצרים אלא כל המזרח התיכון יגלוש באם מובראק ירד מהשלטון.
2.
אספקת הגז לישראל, כמו היחסים בין מצרים וישראל, הייתה תמיד נושא לביקורת חריפה מאוד בדעת הקהל המצרית. המצרי ברחוב משוכנע כי קהיר מוכרת את הגז לשיראל במחירים נמוכים מתחת למחירי השווקים הבינלאומיים, וכי ישראל עושקת את האוצרות הטבעיים והכלכליים של מצרים. אי תיקון הצינור ואי חידוש אספקת הגז לישראל, יהיו איתות של משטר מובראק, וגם של הצבא המצרי להמונים המצריים, כי מצרים איננה כפופה יותר לתכתיבים האסטרטגיים של ארצות הברית וישראל.
ההשפעה המיידית של פיצוץ צינור הגז תהייה על ירדן, ש-80 אחוז מהדלק בו היא משתמשת בתחנות לייצור הכוח החשמלי בממלכה מגיעים מצינור הגז המצרי. ההערכה היא שירדן תזקק עתה לקנות דלקים רבים יקרים בשווקים הבינלאומיים בסכום העולה על 5 מיליון דולר ליום, דבר שיסבך עוד יותר את מצבה הכלכלי הקשה.
ממשרד התשתיות נמסר בשבת בבוקר כי אספקת הגז ממצרים לישראל הופסקה בסביבות השעה 9:00 ככל הנראה בגלל פיצוץ או שריפה באחד המתקנים באל-עריש. עדיין לא ידוע מה הגורם לתקלה. משרד התשתיות הלאומיות הורה לחברת החשמל ו'לים תטיס' להיערך בהתאם. לא צפויים שיבושים באספקת החשמל. עד כאן הודעת המשרד.
אולם המקורות של תיקדבקה מוסרים כי הודעה זו מסתירה את העובדה כי הפסקת אספקת הגז ממצרים לישראל, פירושה כי חברת החשמל איבדה 25 אחוז מאספקת הדלקים הדרושים לה לייצור חשמל. ההודעה גם מסתירה את העובדה כי אין בישראל עתודות גז שיכולות לשמש אותה בהתפתחות חמורה כזו.
כתוצאה מכך חייבת חברת החשמל להתחיל כבר משבת בבוקר בהיערכות חירום בו תופסק הפעלת הכוח באמצעות גז והתחנות יחזרו לפעול או באמצעות סולר, או באמצעות פחם. זה איננו תהליך ארוך, אך מדובר בתהליך טכני מסובך שתהיינה לו גם השפעות על איכות הסביבה בישראל. מקורות בכירים במשק האנרגיה בישראל אמרו לתיקדבקה, כי הפסקת אספקת הגז המצרי לישראל תפגע בתחנות הכוח חדרה, חיפה, המופעלות חלקית באמצעות גז, ובתחנת רידינג בתל-אביב שרק בימים האחרונים הוסבה לפעילות ייצור באמצעות גז. כמו כן כל תחנות ייצור הכוח של חברת החשמל המיועדות להפעלה ושימוש בשעות חירום, מופעלות על-ידי גז.
במילים אחרות ההכרזה של משרד התשתיות 'כי לא צפויים שיבושים באספקת החשמל, היא מוקדמת מידי ועדיין יש לחכות ולראות כיצד העברת פסי הייצור לשימוש בדלקים אחרים במקום הגז המצרי תתבצע.
 

Print Friendly, PDF & Email