קודם צריך לנצח ולהרוס את הכוח הצבאי של החמס. אחר כך צריך לדבר אתו.