קונדוליסה רייס: `מגעים רעיוניים`, מסעות דילוגים shuttle diplomacy` , ואימוץ התוכנית הסעודית.