שפעת העופות מתפשטת במהירות בישראל. עברה מהנגב לשדה משה ליד קריית גת, וקיבוץ נחשון במרכז הארץ ליד לטרון. מצרים הודיעה בשבת על מקרה ראשון של אדם שמת משפעת עופות.