תחנת הטלוויזיה בבעלותו של ריפעאת אסד, אויבו של הנשיא באשר אסד, משדרת ידיעה לפיה מכתרים כוחות צבא סוריים גדולים את לשכתו של ראש המודיעין הצבאי הסורי גנרל אסף שואכת, גיסו של הנשיא אסד, במטרה לעוצרו ולהסגירו לחקירה לידי וועדת החקירה של האו"ם. אין אישור לידיעה זו מכל מקור אחר.