תמונתו של ששון נוריאל ז"ל בשבי החמס.

החמס פרסם ביום ג` 27.9 אחר הצהרים, צילומים על תקליטור, המראים את ששון נוריאל ז"ל היושב בשבי, כאשר עיניו מכוסות, ומאחוריו תלוי דגל חמס גדול ירוק, כשהוא מדבר עם שוביו. בתקליטור טוען החמס, כי התמונות הן כמה רגעים לפני הוצאתו להורג. הצילומים עשויים בחיפזון רב, ונראה כי החוטפים שהיו בלחץ רב צילמו את החטוף במצלמת אינטרנט. לא ברור עדיין, אם אנשי החמס הם שטשטשו את הקול בצילומים או שהדבר נעשה בכוונה, כדי שלא לאפשר לנוריאל ששון להעביר מסרים. מהאיכות הגרועה של התקליטור, אפשר להסיק כי החוטפים, חששו כי ייתפסו תוך זמן קצר. כנראה שהם הבחינו או קבלו מידע על כוח צה"ל הנמצא בסביבת הדירה בה הם החזיקו את ששון נוריאל ז"ל.

Print Friendly, PDF & Email