תמונתו של ששון נוריאל ז"ל בשבי החמס.

החמס פרסם אחר הצהרים צילומים על תקליטור, המראים את ששון נוריאל ז"ל היושב בשבי, כאשר עיניו מכוסות, ומאחוריו תלוי דגל חמס גדול ירוק, כשהוא מדבר עם שוביו. בתקליטור טוען החמס, כי התמונות הן כמה רגעים לפני הוצאתו להורג,

Print Friendly, PDF & Email