flash90

איך חיזבאללה החדיר מטען צד לישראל-מנהרה?


(שר הביטחון משה יעלון בהר דב מול חוות שבעא, ביום ג' 5.1.)
השאלה איך חיזבאללה החדיר את מטען הצד לתוך שטח ישראל, שהתפוצץ ביום ב' ופוצץ אותו בשלט רחוק ליד  יחידה של צה''ל, מבלי לגרום לנפגעים, הקפיצה את הצמרת הביטחונית והצבאית הישראלית, ביום ג' 5.1, לאזור הגבול עם דרום לבנון-בחוות שבעא.
שר הביטחון משה יעלון, סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן, מי שהיה אלוף פיקוד צפון, ואלוף אביב כוכבי, היום אלוף פיקוד צפון, ומי שהיה ראש אמ"ן, באו לזירת הפיגוע, כדי לבדוק בעצמם איך ומדוע, למרות כל הכוננות של יחידות צה''ל באזור  הנמשכת כבר שבועיים, מאז חיסולו של סמיר קונטר ב-20.12 בדמשק, הצליח חיזבאללה לחדור אל שטח ישראל מבלי שירגישו בו.
השאלה הזו מטרידה במיוחד משום שמלבד תצפיות המודיעין של צה''ל הפרושות בשטח ואשר תפקידן להבחין בחדירות כאלה, השטח בו הונח מטען הצד, הוא 'שטח אלקטרוני סטרילי'. במילים אחרות מלבד גדר המערכת האלקטרונית, פוזרו בשטח מכשירים וחישנים אלקטרונים שתפקידם הוא להבחין ולהתריע מפני חדירות כאלה.
אולם עצם העובדה, כי המטען הוחדר והתפוצץ, היא עדות לכך כי אף אחד מאמצעי ההתרעה אלה לא פעל.  
זה שלחיזבאללה יש יחידות קומנדו מיוחדות 'כוח ראדואן' שאומנו במיוחד לחדור לשטח ישראל כדי לבצע מפיגועים ועד משימות של השתלטות על ישובים ולקיחת בני ערובה, אין בכך כל חדש. אבל זה שלחיזבאללה יש יכולת לפעול בזירות אלקטרוניות סטריליות, זה חידוש שמחייב בדיקה קפדנית של צה''ל.
צה''ל חייב למצוא ולהבין את הדרך בה הצליח חיזבאללה לחדור ולהניח את המטען, בעיקר כדי למנוע חדירות  נוספות בעתיד הקרוב. מקורות בלבנון המקורבים לחיזבאללה רומזים, כי הארגון הצליח להחדיר את המטען באמצעותה של מנהרה, שנחפרה במיוחד לשם כך.
בינתיים לא נמצאה לכך הוכחה בשטח.
בגלל אירועי הטרור, התייחסה דעת הקהל בישראל אל תקרית מטען הצד ותגובת האש של צה''ל, כאל עוד תקרית מקומית קצרה שהסתיימה.
אולם לא שר הביטחון משה יעלון, ולא סגן הרמטכ''ל אלוף יאיר גולן, ובוודאי שלא אלוף פיקוד צפון אביב כוכבי חושבים כך. להערכתם מדובר בפעולה צבאית ראשונה של חיזבאללה שלאחריה תבואנה בקרוב פעולות נוספות.
הפרסומים, ביום ג' בלבנון שאמרו, כי לאחר ההצלחה של חיזבאללה לחדור לשטח ישראל להפעיל בשטחה מטען צד, לא תבואנה פעולות חדירה נוספות בגלל שהאווירה הבינלאומית איננה מתאימה, נתפסות במערכת הביטחון ובצה''ל כדיסאינפורמציה שנועדה להוריד את רמת הכוננות של צה''ל.
זו הסיבה מדוע לאחר הסיור בגולן ביום שלישי אמר שר הביטחון יעלון, 'כי  צה"ל דרוך וערוך היטב לכל התפתחות, כפי שגם היה ערוך ביום ב' לפיגוע באזור הר דב. 'צה"ל ערוך לתגובה בהתאם לצורך', אמר יעלון 'כפי שהוא גם הגיב בצורה חריפה'. 
   

 

Print Friendly, PDF & Email