10:30: שר הביטחון שאול מופז הודיע על עזיבתו את הליכוד והצטרפותו למפלגת קדימה בראשותו של ראש הממשלה אריאל שרון.