15:00: הסתיים הניתוח בראש הממשלה אריאל שרון. חלק מהמעי של אריאל שרון הוסר.