3 נושאות מטוסים וכוחות תקיפה אמריקנים מול חופי איראן.