69 חיילים פצועים בהתקפת טילי קסאם על בסיס הטירונים בזיקים בבוקר יום ג'.