ISIS בגבול ירדן. מפעיל מתאבדים. קצינים ירדניים בדרעא


(
לוחם ISIS מניף, ביום ג' 5.4 את דגל הארגון במעבר הגבול הירדני שעל הירמוק. )
כוחות ISIS בדרום סוריה הגיעו
, ביום ג' 5.4,  לגבול ירדן באזור נהר הירמוק והשתלטו על כמה מעברי גבול ירדניים. בתמונה המופיעה בכותרת הראשית ובתוך הכתבה עצמה אנו מפרסמים תמונה בלעדית של לוחם ISIS, מניף את דגל ארגון הטרור באחד הנקודות הירדניות באזור מעברות הירמוק. תמונה זו צולמה ביום ג' וגרמה לזעזוע ולהלם בחוגי חצר המלוכה והמטכ''ל הירדני.
המקורות הצבאיים של תיקדבקה מדווחים, כי התייעצויות בהולות התקיימו  בחדר המלחמה MOC Military Operations Command-, הנמצא צפונית לעמן, המשותף לארצות הברית, צבא ירדן, קצינים מישראל וממדינות המפרץ, כמו סעודיה ואיחוד נסיכויות הנפט ה- UAE, כיצד עוצרים את המהלך של ISIS להשתלט  על חלקים גדולים יותר של גבול ירדן-עם סוריה.
החשש הכבד הוא משלוש התפתחויות שהפכו ביום ג' לאפשרויות ממשיות:
1. ISIS שקבוצת מפקדים בכירים שלו שהגיע באחרונה מראקא Raqqa, ולקחה את הפיקוד על בריגאדת חללי ירמוק, המונה כ-3,000 נושאי נשק, יכול עתה ליצור מובלעת לאורך  גבולות ישראל וירדן עם סוריה, שתהייה דומה למובלעת באורך של 90 ק''מ  בה הוא שולט בצפון סוריה לאורך גבול סוריה עם טורקיה. מובלעת כזו תאיים ישירות על רמת הגולן הישראלית ועל צפון ירדן.

2. כאשר כוחות ISIS נסוגו בשבוע שעבר מתדמור Palmyra במזרח סוריה, חלק מהכוחות הנסוגים של ארגון הטרור פנו דרומה לעבר הר הדרוזים. הכוחות האלה הגיעו לאזור הדרוזי בימים האחרונים, אבל לא נכנסו לתוכו. החשש הגדול הוא שהכוחות האלה יפנו מערבה לעבר גבול סוריה עם ישראל ויתאחדו עם כוחות חטיבת חללי ירמוק. מהלך כזה יכול להכפיל את כוחות ISIS בדרום סוריה.  במצב כזה גבולות ישראל וירדן עם סוריה יהפכו להיות חזית פעילה.
3. ההתחזקות של כוחות ISIS בדרום סוריה, הביאה מליציות צבאיות אחרות שעד עכשיו פעלו עם המורדים הסוריים נגד צבאות סוריה וחיזבאללה באזור, להצטרף אל חטיבת חללי הירמוק.  הגוף הגדול של לוחמים שהצטרף אליהם באחרונה הוא תנועת אל-מוטנה Al-Muthana movement. למרות שהתנועה הזו חוזרת ומצהירה כי אין להם קשר עם ISIS, והיא מכחישה שנשבעה אמונים לארגון הטרור,  העובדה שהיא נלחמת לצידם נשארת בעינה ומרמזת על כך שעוד מליציות של מורדים, מתוך המאות שקיימות בשטח, יכולות להצטרף ללחימה לצד ISIS.
המקורות הצבאיים והמודיעיניים של תיקדבקה מציינים, כי אחד הצעדים שהמודיעין הצבאי הירדני נקט בימים האחרונים בניסיון לעצור התפתחות זו, היא להכניס קבוצות קטנות של קציני מודיעין ירדניים המתמחים במלחמת גרילה לתוך שטח דרום סוריה.  דיווחים מהשטח מצביעים על כך, כי קצינים ירדניים נראו בימים האחרונים באזורים בהם המורדים הסוריים שולטים בדרעא Daraa, שהיא בירת דרום סוריה. 
המקורות הצבאיים של תיקדבקה מדווחים, כי הקצינים הירדניים האלה המנסים לאחד את כוחות המורדים הסורים  העומדים מול ISIS, הקימו בדרעא חדר מלחמה בו מיוצגים שלושת ארגוני המורדים הסוריים הגדולים בדרום. מדובר ב'חזית הדרומית' The Southern Front, צבא הפת''ח Jaish Fatah al-Junub, ו'צבא האיסלם'  Jaish al-Islam.  חדר המלחמה בדרעא כפוף לחדר המלחמה האמריקני-ירדני בעמן.
ביום ב' 4.4, פתחו הכוחות המורדים האלה, בפיקודם של הקצינים הירדנים במתקפה, שמטרתה לדחוק בחזרה את כוחות ISIS, אל המשולש הצר בו הם היו נתונים קודם ליד מפגש הגבולות בין סוריה, ישראל וירדן. ISIS הגיב בפעולות מתאבדים שפוצצו את עצמם ליד הכוחות התוקפים של המורדים הסוריים.
זו פעם ראשונה שבמרחק קילומטרים בודדים מגבול סוריה ישראל מופעלים מתאבדים של ISIS.  

 

Print Friendly, PDF & Email