בפעם הראשונה משלחת צבאית ישראלית רשמית במרוקו כאורחת המטכ"ל המרוקני

ביום ה' 24.3, הסתיים הביקור הצבאי הרשמי הראשון של ישראל במרוקו, במסגרת הביקור הציגו בכירי צבא מרוקו לבכירים מצה"ל את מבנה כוחות הביטחון ואת האתגרים המרכזיים עמם מתמודדים כוחותיהם.
לפי הודעת צה"ל הבכירים דנו על הקשר ההיסטורי והתרבותי בין המדינות ועל שותפות האינטרסים במרחב המזרח התיכון, והביעו את רצונם לקדם שיתוף פעולה צבאי נרחב.
בין הצדדים נחתם מסמך הבנות לתחומי שיתוף הפעולה, וסוכם על קיום ועדה צבאית משותפת לחתימה על תוכנית עבודה. כמו כן, נידונו הזדמנויות להשתתפות בתרגילים רב לאומיים משותפים.

Print Friendly, PDF & Email