גוברת התסיסה בצבא המצרי נגד התמרון המשותף עם צבא סודן. קריאות לנשיא אל סיסי להשתמש בכוח נגד המשך בניית הסכר על הנילוס באתיופיה

בימים האחרונים גברו בקהיר הקריאות של אנשי צבא בכירים לשעבר הקוראים לנשיא פתח אל-סיסי להפסיק את התמרונים המשותפים בין צבא מצרים והצבא הסודני. התמרונים צריכים להימשך עד 29 באוקטובר, ונועדו לאותת לאתיופיה שאם היא לא תפסיק את בניית הסכר על הנילוס, קהיר וחרטום מוכנות להשתמש בכוח צבאי כדי למנוע את המשך העבודות.
אנשי הצבא המצרים הבכירים המייצגים מפקדים בכירים בשירות פעיל אומרים, כי התמרונים אינם עושים שום רושם על אדיס אבבה, ורק פעולות צבאיות ממשיות יביאו להפסקת עבודות הבנייה.

Print Friendly, PDF & Email