הדיסאינפורמציה המערבית נכשלה: הצבא הרוסי לא סובל מחוסר ארגון ואספקה. בשבוע הראשון למלחמה התקדם לעומק 110 ק"מ של שטח אוקראינה

בפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה  באוקראינה החלו להופיע, ביום חמישי 3.3, ניתוחים בתקשורת המערבית המצביעים על הכישלון של מכונת התעמולה המערבית. לפי מאמרים אלה  התעמולה המערבית מגזימה יתר על המידה בתיאוריה על המצב בו נתונים הצבא הרוסי ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
בעוד שבמשך השבוע הראשון למלחמה הצבא הרוסי תואר כצבא שנכשל  במשימותיו, לפי הדיסאינפורציה המערבית, וחייליו אינם רוצים להילחם, וכצבא שמערך האספקה ואספקת הדלק אינם פועלים, המצב הוא הפוך.
לפי הניתוחים האלה הצבא הרוסי הראה כושר פעולה גבוה כאשר בשבוע אחד התקדם בארבע חזיתות לעומק של 110 ק"מ בשטח אוקראינה. אין מחסור של מזון, תחמושת ודלק אצל היחידות הרוסיות, ואין חיילים רוסיים שנסוגו מהחזיתות ושבו לרוסיה, או חיילים שמסרבים פקודות.
גם התיאורים של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כאיש מבודד ומתוסכל החושש  לחייו וגוער במקורביו, אינם נכונים.
ההחלטות היומיות שלו המיושמות בחזיתות השונות של המלחמה הן פרי של החלטות שלו המתקבלות בצורה מחושבת  וקרה.

Print Friendly, PDF & Email