הצי הקטארי עומד להיות הצי הערבי הראשון במפרץ שיפעיל צוללות. במספנות באיטליה נבנות שלוש צוללות וארבע קורבטות טילים מונחים עבור קטאר

הצי הקטארי the Qatari Emiri Navy-QEN, עומד להיות הצי הערבי הראשון במפרץ שיפעיל צוללות.
מקורות צבאיים במפרץ מדווחים, כי במספנות באיטליה נבנות עתה שלוש צוללות שתימסרנה לקטאר  במסגרת ההסכם הצבאי שנחתם בין דוחה ורומא.
הצוללות השייכות לקטגוריה של 'צוללות קטנות'  light submarines, תשמשנה את הצי הקטארי לאיסוף מודיעין, פעולות חשאיות, והפעלת כוחות מיוחדים שיוצבו על סיפונן.
איטליה תספק לקטאר, גם ארבע קורבטות טילים מונחים, ספינות משמר מהירות, ומעגן צף לתיקון ספינות מלחמה.  

Print Friendly, PDF & Email