טילי 'פטריוט' יוונים על צוותיהם יוצבו בחוף ערב הסעודית להגן על מתקני הנפט

טילי נ"מ מדגם 'פטריוט' יוונים עם צוותי ההפעלה שלהם- 130חיילים -יוצבו בקרוב בערב הסעודית.  סוללות טילי הנ"מ היווניים יוצבו לאורך החוף הסעודי במטרה להגן על מתקני הנפט הסעודיים.
הטילים היווניים יהיו חלק ממערך ההגנה האנטי אוויר הסעודי, שמשתתפות בו כיום ארצות הברית, בריטניה וצרפת.  

Print Friendly, PDF & Email