נהרג הגנרל הרוסי ה-7 במלחמה במזרח אוקראינה: מ'ייגור-גנרל רומן קוטוזוב. היה מפקד הארמיה המשוריינת החמישית

אחד מראשי המפקדים של הכוחות הרוסיים במזרח אוקראינה מ'ייגור-גנרל רומן קוטוזוב Major General Roman Kutuzov נהרג ביום א' 6.3, בקרבות.  מ'ייגור-גנרל רומן קוטוזוב  היה מפקד הארמיה החמישית המשוריינת 5th Combined Arms Army-CAA של הצבא הרוסי. מותו של הגנרל הרוסי הוא מקרה המוות ה-7 של גנרלים רוסיים במלחמה.

Print Friendly, PDF & Email