נשיא איראן רוחאני: 'כל מי שמעכב את הסרת הסנקציות האמריקניות אפילו לשעה אחת בוגד באומה האיראנית'

משפט שאמר נשיא איראן חסן רוחאני, ביום ה' 18.3 בטלוויזיה האיראנית משמשת את חוגי נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, העוסקים בנושא האיראני, להצדיק מדוע טהרן איננה נענית להצעה האמריקנית להתחיל במו"מ על הסכם גרעיני חדש תוך כדי הסרה הדרגתית של הסנקציות האמריקניות.
רוחאני אמר: 'זו תהייה בגידה באומה האיראנית באם סיעה או אדם כלשהו יעכב את סופן ( הסרתן ) של הסנקציות אפילו לשעה אחת'. It is a great betrayal of the Iranian nation if any faction or person delays the end of the sanctions even for one hour.
המומחים האמריקנים חושבים, כי מערכת הבחירות לנשיאות איראן, אשר תתקיימנה בעוד שלושה חודשים-ביוני מנוצלת על ידי תומכי הקו הניצי באיראן המתנגדים לכל וויתור איראני לארצות הברית.

Print Friendly, PDF & Email