עם הפיזור של כוח וואגנר עולה השאלה מה יהיה עם כוחותיו של הכוח בסוריה, סודן ובלוב. בסוריה  הכוח מגן על שדות נפט. בלוב מגן על כוחותיו של אפטר

עם הפיזור של כוח וואגנר  והעברת חלק מכוחותיו לבלו- רוסיה עולה השאלה מה יהיה עם כוחות וואגנר הנמצאים בסוריה, סודן ובלוב. בשלוש מדינות אלה כוחות וואגנר תומכים ומספקים הגנה לכוחות פרו רוסיים ולמתקנים חיוניים.
בסוריה מספק כוח וואגנר הגנה לארבעה שדות נפט וגז גדולים. המדובר באל-שיר, אל מאהר, ג'זאר ושיאר, Al-Shaer, Al-Mahr, Jazar, Jihar. לפי ההסכם בין הכוח וסוריה כוח וואגנר מקבל רבע מהכנסות תפוקת הגז והנפט בשדות אלה.
בסודן הכוח מגן על מכרות הזהב והנחושת.
בלוב מספק כוח וואגנר תמיכה צבאית לכוחותיו של הגנרל הלובי חליפה אפטר Khalifa Haftar. פעילות זו כוללת הפעלת כלי טייס ומערכות הגנה אנטי אוויריות.
גם סוריה וגם לוב חשובים מאוד למוסקבה. המעמד הרוסי בסוריה מאפשר למוסקבה לשחק בין איראן וישראל.  בלוב נוכחות כוח וואגנר מבטיחה פעילות רוסית באפריקה מבלי שהממשלה במוסקבה תהייה מעורבת ישירות במתרחש.

Print Friendly, PDF & Email