ערב יום העצמאות ה-73 של מדינת ישראל, מונה אוכלוסיית המדינה 9,327,000  מיליון בני אדם

ערב יום העצמאות ה-73 של מדינת ישראל, מונה אוכלוסיית המדינה 9,327,000 מיליון בני אדם. כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ביום ב' 12.4.
מהנתונים עולה כי 6,894,000 מהתושבים הם יהודים המהווים 74 אחוז מהתושבים, 1,966,000 ערבים שהם 21 אחוז מהתושבים, ו-467 אלף מוגדרים אחרים שהם 5 אחוז מהתושבים, חלקם נוצרים שאינם ערבים ובני דתות אחרות.

Print Friendly, PDF & Email