'פוריין פולסי' בוושינגטון:  'י'רדן נהייתה מלוכת בננות' Jordan Has Become a Banana Monarchy

הפרסום רב ההשפעה בוושינגטון 'פוריין פולסי'  Foreign Policy, מפרסם בסוף השבוע מאמר/ניתוח התקפה חריף ביותר על מלך ירדן עבדאללה, תחת הכותרת: 'ירדן נהייתה מלוכת בננות' Jordan Has Become a Banana Monarchy.
המאמר נכתב על ידי פרופ'  שיין יום Pro. Sean Yom, מאוניברסיטת טמפל Temple University, הנחשב כאחד המומחים האמריקנים לנושאי המזרח התיכון.
במאמר מתאר פרופ' יום את המצב הכלכלי הקשה ביותר בירדן, ואת התלות המוחלטת של בית המלוכה הירדני, גם בכלכלה וגם בביטחון בארצות הברית. המצב הזה הביא  בהדרגה להתרחקות של ראשי שבטי הבדואים, הבסיס עליו נשען בית המלוכה האשמי, מהמלך עבדאללה.
עבדאללה במקום  לנסות לקרב אליו את ראשי השבטים פתח במסע דיכוי ורדיפות אחריהם, דבר שהגדיל את הקרע ביניהם לבית המלוכה. זו הסיבה העיקרית מדוע ראשי השבטים החלו לראות בנסיך חמזה מועמד מתאים יותר לכהן כמלך ירדן.
סיבה מרכזית אחרת, הניסיון של המלך להסתיר את הסכם ההגנה שירדן חתמה עם ארצות הברית, לפיו הצבא האמריקני יכול לנוע בממלכה כולה מבלי לבקש מראש רשות. ההסכם הזה הופך את ירדן לבסיס אמריקני ענק-קובע הפרופ' יום.
פרופ' יום סבור, כי לא היה כל קשר של ראשי השבטים ושל הנסיך חמזה להדיח את המלך עבדאללה. לדעתו סיפור הקשר נוצר כדי לנסות ולהרגיע את דעת הקהל הירדנית שהתסיסה בה מרובה נגד המלך עבדאללה ושיטות הדיכוי שלו.
זהו המאמר השני תוך זמן קצר ש'פוריין פוליסי' מפרסם נגד המלך הירדני.  בתחילת השבוע התפרסם מאמר תחת הכותרת: ' המלך הירדני הוא האויב הגרוע ביותר של עצמו', Jordan’s King Is His Own Worst Enemy.

Print Friendly, PDF & Email