ISIS מחזק את כוחותיו לאורך נהר הפרת ובאזור דיר א-זור בצפון סוריה. תוקף בתי סוהר ומחנות מעצר בו מוחזקים אנשיו. מקבל תמיכה מאיראן

ארגון ISIS מחזק באחרונה את כוחותיו במזרח עיראק לאורך נהר פרת ובאזור דיר א-זור בצפון סוריה. אנשי ארגון הטרור תוקפים בעיקר מחנות מעצר ובתי סוהר בהם מוחזקים אנשיו. בעבר היה ארגון הטרור המוסלמי  מרוכזים במחנות שהוקמו במקומות מסתור. הפעם הלוחמים נמצאים בתאים קטנים המפוזרים על פני שטחים נרחבים בעיראק ובסוריה.
מקורות ביון מערביים מדווחים, כי באחרונה החל שיתוף פעולה בין איראן ו-ISIS באזורים אלה. איראן נעזרת ב-ISIS לקבל מידע על הכוחות האמריקנים הנמצאים באזורים אלה.

Print Friendly, PDF & Email