ישראל נמצאת תחת התקפת סייבר חמורה-אף גוף ממשלתי או ביטחוני לא מתייחס

החל מהאחד עשר בספטמבר,  נמצאים מערכי מחשב רבים, בעיקר כאלו השייכים למעגל הקריטי השני של גופי מדע, תקשורת, אנרגיה ורפואה

קרא עוד